Behandling af sygdomme — konventionel-, alternativ- eller livsstilsmedicin?

Både konventionel og alternativ behandling kan have sin berettigelse, når den er nødvendig eller understøtter kroppens iboende helbredende evner, men:

Alt for ofte er troen på præparater og behandlinger den væsentligste grund til, at vi ikke får gennemført de ændringer, der har størst chance for at forebygge eller helbrede.

Når helbredet begynder at give problemer, bliver vi fortalt, at det nu gælder om at finde den bedste medicin eller den bedste kur, der vil gøre os raske (eller fjerne vores symptomer, så vi får en illusion om bedring), og vi kommer let til at bruge for meget energi, tid og penge på kure, medicin og behandling — frem for at bruge vores energi og overskud på at forbedre de vaner og andre faktorer, der betyder mest.

De lette løsninger

Det er del af vores natur — ja faktisk en integreret del af kroppens gener — at vi har tendens til at vælge de lette løsninger, den hurtigste lindring, det som giver velvære her og nu.

Vi vil helst undgå eller udskyde det, som er hårdt eller besværligt.

Men:

  • det, der virker svært her og nu, kan være det letteste og bedste på længere sigt
  • det, der virker som den letteste løsning her og nu, kan vise sig at være den mest besværlige og  værste løsning på længere sigt.

Den bedste løsning er næsten altid i tilstrækkeligt omfang at forbedre betingelserne for de helbredende processer i kroppen — også selv om det kan være krævende, og det måske umiddelbart virker uoverkommeligt.

Noget af det sværeste, vi kan blive bedt om, er jo at ændre de vaner, vi har lært at holde så meget af.

Medicin og behandling kan være nødvendig

Mange tager medicin, fordi de har brug for den — i det mindste i en periode — men de fleste tager unødvendig medicin, fordi de bliver fortalt, at de ikke har andre muligheder. De ved ikke, at omfattende forbedringer i livsstil og livsvilkår i de fleste tilfælde gør medicin og behandling unødvendig.

Udvalgte kosttilskud, naturlægemidler og relevante behandlingsmetoder kan ofte supplere og understøtte de helbredende processer. Men det er kroppen, der helbreder. Helbredelse er en uophørlig proces i enhver levende organisme.

I mange tilfælde bør livsstilsmedicin være del af en anden behandling af en sygdom. I andre tilfælde kan en tilstrækkelig sund livsstil være nok til, at selv alvorligt syge får det væsentlig bedre eller bliver raske.

Når syge mennesker får gennemført de nødvendige ændringer i kost, livsstil og livsvilkår, oplever de næsten altid væsentlig lindring eller bliver helt raske.

Vi ved, at de rette ændringer i livsstil og livsvilkår kan være en effektiv hjælp til både at forebygge og behandle sygdomme.

Det helt store problem er, at få ændret indgroede vaner i tilstrækkelig grad til. at vi kan opleve de forventede resultater.

Det er altid en stor udfordring at ændre de indgroede vaner, som vi igennem årene har lært at holde så meget af, men som vi egentlig godt ved kan gå ud over helbredet.

Det tager tid og tålmodighed — og måske kræver det, at du lærer nogle tips og tricks, der gør det lettere — før du får indført og begynder at holde af en forebyggende og helbredende livsstil.

Det er besværet værd — ikke mindst, hvis du allerede har problemer med helbredet.

Hvorfor ikke blot gå i gang med det, du kan overskue og overkomme?

Det halve arbejde er gjort ved at tage en fast beslutning og få begyndt.

Held med det 🙂